ارسال مقاله به دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران در نجف آباد
ارسال مقاله به دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران در نجف آباد

جغرافیدانان ایران برای ارسال مقاله به دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران دردانشگاه آزاد نجف آباد تا ۱۵ دی فرصت دارند. مسئول برگزاری این کنگره علمی امروزگفت: پژوهشگران برای ارسال مقاله به این کنگره می توانند به نشانی اینترنتی http://www.igc12.ir/fa مراجعه کنند. آقای گندمکار افزود: چگونگی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، چگونگی به […]

جغرافیدانان ایران برای ارسال مقاله به دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران دردانشگاه آزاد نجف آباد تا ۱۵ دی فرصت دارند.
مسئول برگزاری این کنگره علمی امروزگفت: پژوهشگران برای ارسال مقاله به این کنگره می توانند به نشانی اینترنتی http://www.igc12.ir/fa مراجعه کنند.
آقای گندمکار افزود: چگونگی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، چگونگی به کار گیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور، اندیشه شیخ بهایی در منطقه بندی شهر اصفهان و مدیریت منابع آب، نقش حوضه های آبریز در آمایش سرزمین، مدیریت بحران با تاکید بر مخاطرات طبیعی و انسانی، ظرفیت های جغرافیایی تحقق الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت،ظرفیت های گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی وجایگاه جغرافیا در آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور ازجمله محورهای دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران است.
دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران ۶ و ۷ اسفند امسال در دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار خواهد شد.