ارسال مقاله به نخستین سمینار بین المللی پیل سوختی در آزاد نجف آباد
ارسال مقاله به نخستین سمینار بین المللی پیل سوختی در آزاد نجف آباد

پژوهشگران، صنعتگران و سیاستگذاران پیل‌سوختی برای ارسال مقاله به هشتمین سمینار ملی ونخستین سمینار بین المللی پیل سوختی ایران تا ۱۵دی فرصت دارند. دبیراجرایی این سمینار ملی گفت: پژوهشگران وصاحب نظران می توانند مقاله خود را به پست الکترونیک ۸ifcs@iaun.ac.ir بفرستند. آقای نعیمی افزود: اجزای بکار رفته در ساختار سیستم های پیل سوختی ، طراحی […]

پژوهشگران، صنعتگران و سیاستگذاران پیل‌سوختی برای ارسال مقاله به هشتمین سمینار ملی ونخستین سمینار بین المللی پیل سوختی ایران تا ۱۵دی فرصت دارند.
دبیراجرایی این سمینار ملی گفت: پژوهشگران وصاحب نظران می توانند مقاله خود را به پست الکترونیک ۸ifcs@iaun.ac.ir بفرستند.
آقای نعیمی افزود: اجزای بکار رفته در ساختار سیستم های پیل سوختی ، طراحی ، مطالعه و ساخت سیستم های تک سل و توده پیل سوختی، مدل سازی و روش های محاسباتی در سیستم های پیل سوختی و ایمنی ، محیط زیست و آموزش در سیستم های پیل سوختی از محورهای اصلی هشتمین سمینار ملی پیل سوختی است.
وی گفت: علاقه مندان برای ثبت نام وکسب اطلات بیشتر می توانندبه پایگاه اینترنتی ۸ifcs.iaun.ac.ir مراجعه کنند
هشتمین سمینار ملی ونخستین سمینار بین المللی پیل سوختی ۲۰ و ۲۱ اسفند ۹۳ دردانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد برگزار خواهد شد.

منبع: واحد مرکزی خبر اصفهان