از برج ایفل تا هفت برج خارون
از برج ایفل تا هفت برج خارون

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نجف آباد :سوم اسفند ماه مجموعه ارگ شیخ بهایی شاهد جهانگرد دوچرخه سواری بود که ۸ماه پیش از فرانسه سفر خود را شروع کرده بود. خانم پرسیل هافنر۲۶ساله که حدود یک ماه و نیم پیش از روسیه به ایران وارد شده بود بعد از شهرهای اردبیل، گیلان ، قزوین ، […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نجف آباد :سوم اسفند ماه مجموعه ارگ شیخ بهایی شاهد جهانگرد دوچرخه سواری بود که ۸ماه پیش از فرانسه سفر خود را شروع کرده بود.

خانم پرسیل هافنر۲۶ساله که حدود یک ماه و نیم پیش از روسیه به ایران وارد شده بود بعد از شهرهای اردبیل، گیلان ، قزوین ، البرز، تهران، قم ، اصفهان به نجف آباد رسید و در بازدید از ارگ شیخ بهایی با شاخه های گل مورد استقبال گرم این مجموعه قرار گرفت، هافنر با زبان فارسی فرانسوی ” زیباست، ممنون، ممنون” تشکر خویش را ابراز داشت.
دوچرخه هافنر در این هشت ماه سفر مستهلک و فرسوده شده بود و لیکن حس میهمان نوازی نجف آبادی نگذاشت دیگر با آن حرکت کند و آقای زمانیان که عضو گروه دوچرخه سواری پرواز نجف آباد است با اهدای یک دوچرخه به ایشان آرزوی سفری ایمن را برای او کرد.

پرسیل هافنر درحالی نجف آباد را ترک گفت که خاطره میهمان نوازی این شهر را با خود بهمراه داشت، او مقصد بعدی خود را شهرضا ، شیراز ، بندرعباس، دوبی ، عمان ، هندوستان ، نپال و.. عنوان داشت.