از بیمارستان دانشگاه نجف آباد در سال جدید بهره برداری خواهد شد
از بیمارستان دانشگاه نجف آباد در سال جدید بهره برداری خواهد شد

خبرگزاری ایمنا: رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: بیمارستان دانشگاه نجف آباد در اوایل سال ۹۳ با برگزاری مناقصه با انتخاب پیمانکار تکمیل خواهد شد. به گزارش ایمنا، دکتر امیری رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در گفتگو با ایمنا افزود: بخش اعظم زیر ساخت های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف […]

خبرگزاری ایمنا: رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: بیمارستان دانشگاه نجف آباد در اوایل سال ۹۳ با برگزاری مناقصه با انتخاب پیمانکار تکمیل خواهد شد.

به گزارش ایمنا، دکتر امیری رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در گفتگو با ایمنا افزود: بخش اعظم زیر ساخت های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد آماده است و نیازی به توسعه عمرانی ندارد، فقط بحث بیمارستان دانشگاه مطرح است که امیدواریم در سال ۹۳ بتوانیم مناقصه آن را برگزار کنیم و ساختمان این بیمارستان را تکمیل کنیم.
وی با اشاره به برگزاری مناقصه برای تکمیل این بیمارستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نقشه های بیمارستان بر اساس ورژن های جدید وزارت بهداشت با مشاوره های زیادی آماده شده و ما هم آماده برگزاری مناقصه هستیم و برای تأمین منابع آن تلاشهایی کرده ایم و همچنین با استفاده از تسهیلات بانکی بتوانیم اوایل سال ۹۳ مناقصه ای را برگزار کنیم پیمانکار انتخاب شود و پروژه بیمارستان هم به اتمام برسد.