«از عشق تا دمشق» به روایت تصویر
«از عشق تا دمشق» به روایت تصویر

یادواره شهدای عرفه و مدافعان حرم لشکر زرهی ۸ نجف اشرف، پنج شنبه هفته گذشته با حضور چشمگیر مردم برگزار شد. استقبال مردم در سالن شهروند به حدی بود که بسیاری مجبور شدند به صورت ایستاده برنامه را دنبال کنند. تصاویر از دریچه دوربین عکاس سازمان رفاهی تفریحی شهرداری گرفته شده است.  

یادواره شهدای عرفه و مدافعان حرم لشکر زرهی ۸ نجف اشرف، پنج شنبه هفته گذشته با حضور چشمگیر مردم برگزار شد.

استقبال مردم در سالن شهروند به حدی بود که بسیاری مجبور شدند به صورت ایستاده برنامه را دنبال کنند.

تصاویر از دریچه دوربین عکاس سازمان رفاهی تفریحی شهرداری گرفته شده است.