اسامی تعدادی از نامزدهای مجلس دوازدهم در نجف آباد
اسامی تعدادی از نامزدهای مجلس دوازدهم در نجف آباد

اسامی تعدادی از نامزدهای مجلس دوازدهم در نجف آباد کانال و صفحه اینستاگرامی «اینستا نجف آباد» در مطلبی، اسامی شانزده نفر از نامزدهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون را منتشر کرد. این اسامی که گویا از سوی برخی منابع به دست این کانال رسیده، قطعی […]

اسامی تعدادی از نامزدهای مجلس دوازدهم در نجف آباد

کانال و صفحه اینستاگرامی «اینستا نجف آباد» در مطلبی، اسامی شانزده نفر از نامزدهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون را منتشر کرد.

این اسامی که گویا از سوی برخی منابع به دست این کانال رسیده، قطعی و نهایی نیست و تا اسفند ۱۴۰۲ و برگزاری مراحل بعدی انتخابات، به احتمال زیاد تغییراتی خواهد داشت.

ابوالفضل ابوترابی (نماینده سه دوره اخیر)، عبدالرسول جمشیدیان، محمود خوشاوی، علیرضا دادخواه، بهمن شیرازی، علی صادقی، حمید صالحی،علی فتاح المنان، سعادت کاظمی، رسول کافی موسوی، ابراهیم کلیشادی، محمدمهدی محمدی، سیدابوالحسن مطلبی، علی مهدوی، محمد میرزائی و مصطفی نوروزی از جمله این افراد هستند.

پوستر انتخابات

پوستر انتخابات

اسامی تعدادی از نامزدهای مجلس دوازدهم در نجف آباد