اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم گلدشت
اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم گلدشت
شهر گلدشت؛ 24 نفر برای 5 کرسی شورا کاندید شده اند.

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم گلدشت

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نجف آباد، با انتشار اطلاعیه های جداگانه ای، اسامی نهایی افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان نجف آباد در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را به تفکیک شهرهای مختلف منتشر کرد.

شهر گلدشت؛ ۲۴ نفر برای ۵ کرسی شورا  تایید صلاحیت شده اند.

اسامی به ترتیب حروف الفبا (در نام خانوادگی) تنظیم شده اند.

تایپ و بازنویسی اسامی از فایل پی دی اف، توسط پایگاه اطلاع رسانی «نجف آباد نگار» انجام شده است.

۱ – آقای سجاد انتشاری نجف آبادی فرزند مهدی کد نامزد ۱۵
۲ – آقای محمدرضا انتشاری نجف آبادی فرزند نصرالله کد نامزد ۱۶
۳ – آقای رضا بهارلوئی فرزند خیراله کد نامزد ۱۷
۴ – آقای محمد تقی فارغ نجف آبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۹
۵ – آقای حسین جمشیدیان فرزند یداله کد نامزد ۲۴
۶ – آقای قدرت اله جمشیدیان فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۶
۷ – آقای عبدالحمید جمشیدیان قلعه سفیدی فرزند شکراله کد نامزد ۴۱
۸ – آقای منصور جمشیدیان قلعه سفیدی فرزند نادر کد نامزد ۴۲
۹ – خانم وجیهه حشمتی فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۵
۱۰ – آقای حسین حیدری گرم دره فرزند یوسف کد نامزد ۴۶
۱۱ – آقای مجید رستمی فرزند علیمردان کد نامزد ۴۹
۱۲ – خانم سعیده زمانی فرزند مجتبی کد نامزد ۵۲
۱۳ – آقای سجاد زمانی قلعه شاهی فرزند محمد کد نامزد ۵۴
۱۴ – آقای علیرضا شکراللهی فرزند امراله کد نامزد ۵۶
۱۵ – آقای رضا شمسی فرزند نبی کد نامزد ۵۷
۱۶ – خانم زهرا شمسی فرزند نبی کد نامزد ۵۸
۱۷ – آقای رضا صادقیان فرزند عزیزالله کد نامزد ۵۹
۱۸ – آقای احمد صادقی پورنجف آبادی فرزند قربانعلی کد نامزد ۶۱
۱۹ – آقای محمد عباسی قلعه شاهی فرزند حسین کد نامزد ۶۴
۲۰ – آقای سیدحبیب اله عبداللهی فرزند سیدمنوچهر کد نامزد ۶۵
۲۱ – آقای امیرحسین کیانی فرزند حسین کد نامزد ۶۸
۲۲ – خانم فاطمه گلشادی قلعه شاهی فرزند احمدرضا کد نامزد ۶۹
۲۳ – آقای امین مری فرزند جابر کد نامزد ۷۵
۲۴ – آقای اکبر نوروزی  فرزند اصغر کد نامزد ۷۶

پوستر انتخابات

پوستر انتخابات

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم گلدشت