اسامی کاندیداهای شورای پنجم شهر دهق
اسامی کاندیداهای شورای پنجم شهر دهق

۱۱ نفر برای رقابت های انتخاباتی پنجمین دوره شورای شهر دهق که با ۵ عضو، چهار سال فعالیت خواهد داشت، تایید صلاحیت شده اند. ۱- قاسم آقابابائی فرزند غلامرضا- کد ۱۵ ۲- مهدی جلال الدین صالحی مشهور به مهدی فرزند عبداله- کد ۱۶ ۳- رضا عابدی دهقی فرزند محمد علی- کد ۱۷ ۴- مصطفی عادلی […]

۱۱ نفر برای رقابت های انتخاباتی پنجمین دوره شورای شهر دهق که با ۵ عضو، چهار سال فعالیت خواهد داشت، تایید صلاحیت شده اند.

۱- قاسم آقابابائی فرزند غلامرضا- کد ۱۵

۲- مهدی جلال الدین صالحی مشهور به مهدی فرزند عبداله- کد ۱۶

۳- رضا عابدی دهقی فرزند محمد علی- کد ۱۷

۴- مصطفی عادلی دهقی فرزند لطفعلی- کد ۱۸

۵-  شهربانو علی خانی فرزند حسین- کد ۱۹

۶- زین العابدین علی عسگری دهقی مشهور به عابد فرزند سیف اله- کد ۲۱

۷- محمد علینقیان فرزند مرتضی- کد ۲۴

۸- فرشید مومنی فرزند خسرو- کد ۲۷

۹-  اسماعیل معصومی فرزند عبدالعلی- کد ۲۸

۱۰- احمد رضا معصومی دهقی فرزند عباس- کد ۲۹

۱۱- مهدی موسی رضائی فرزند شکر اله- کد ۴۱