استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در ردیف برترین پژوهشگران جهان
استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در ردیف برترین پژوهشگران جهان
بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مسعود افرند عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در رشته مهندسی مكانیك عنوان یك درصد پژوهشگران برتر را به خود اختصاص داده است.

استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در ردیف برترین پژوهشگران جهان

بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مسعود افرند عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در رشته مهندسی مکانیک عنوان یک درصد پژوهشگران برتر را به خود اختصاص داده است.

پایگاه خبری دانشگاه آزاد نجف آباد:  رییس دانشگاه گفت:پایگاه استنادی علوم جهان اسلام چهار شاخص را به عنوان سنجش میزان تأثیرگذاری پژوهشگران برتر ارائه می‌کند که در این بین نرخ خوداستنادی، تعداد کل ارجاعات به تعداد کل مقالات استنادکننده، تنوع جغرافیایی مقالات استنادکننده و تخصص‌گرایی از معیارهای معرفی پژوهشگران برتر است.

امیر رضا نقش اضافه کرد:این واحد در حوزه‌های مختلف علمی و شاخص‌های پژوهشی نه‌تنها در سطح کشور بلکه در سطح دنیا جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده که این جایگاه مرهون زحمات تک‌تک کارکنان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه است که سبب رشد روز‌افزون این مجموعه دانشگاهی شده است.

دانشگاه آزاد نجف آباد

مسعود افرند

استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در ردیف برترین پژوهشگران جهان