استعفاء شهردار نجف آباد
استعفاء شهردار نجف آباد
خارون: عبدالرسول امامی که حدود دو سال از حضورش در جایگاه شهرداری نجف آباد می گذرد، با اشاره به اختلافاتش با برخی اعضای شورای شهر و اصرار آن ها به رفتن او، به طور رسمی استعفایش از شهرداری نجف آباد را اعلام کرد.

استعفاء شهردار نجف آباد

خارون: در جلسه ای که صبح امروز ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ در دفتر شهردار با حضور رئیس و برخی از اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران شهرداری برگزار شد، عبدالرسول امامی که حدود دو سال از حضورش در جایگاه شهرداری نجف آباد می گذرد، با اشاره به اختلافاتش با برخی اعضای شورای شهر و اصرار آن ها به رفتن او، به طور رسمی استعفایش از شهرداری نجف آباد را اعلام کرد.

چند روز پیش و در شرایطی که شورای شهر دوره ششم، امامی را برکنار و برای شهرداری سرپرست مشخص کرده بود، شهردار با حکمی از دیوان عدالت اداری، دوباره به شهرداری برگشته شود.

چندین ماه است که شهرداری نجف آباد دچار مشکلات مدیریتی شدید شده و چنین وضعیتی از نظر رفت و آمد چندین باره شهردار، در تاریخ شهرداری نجف آباد بی سابقه بوده است.

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

استعفاء شهردار نجف آباد