استعفای شهردار گلدشت
استعفای شهردار گلدشت
سفیران اصفهان: محمد مهدی فردوسی شهردار گلدشت که حدود دوسال و نیم پیش از سوی شورای اسلامی گلدشت به عنوان شهردار این شهر انتخاب شده بود، روز پنج شنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ به صورت رسمی از سمت خود استعفاء داد.

استعفای شهردار گلدشت

سفیران اصفهان: محمد مهدی فردوسی شهردار گلدشت که حدود دوسال و نیم پیش از سوی شورای اسلامی گلدشت به عنوان شهردار این شهر انتخاب شده بود، روز پنج شنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ به صورت رسمی از سمت خود استعفاء داد.

بر اساس شنیده ها علت استعفای مهندس فردوسی، انتخاب وی به عنوان مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان می باشد. اعضای شورای اسلامی شهر گلدشت باید در اولین جلسه خود موضوع استعفای شهردار گلدشت را بررسی کنند.

نجف آباد نیوز: فردوسی قبل از شهردار شدن در گلدشت، مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نجف آباد بود و سال ها در واحد روابط عمومی شهرداری این شهر فعالیت داشت.

محمد مهدی فردوسی

محمد مهدی فردوسی

استعفای شهردار گلدشت