استفاده ۳۰ برابری مرفهین از یارانه ها
استفاده ۳۰ برابری مرفهین از یارانه ها
ایرنا: عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف به دهک‌بندی اقشار مختلف جامعه شده است تا براساس این دهک‌بندی به خانوارها کالابرگ الکترونیک اختصاص یابد.

استفاده ۳۰ برابری مرفهین از یارانه ها

ایرنا: عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف به دهک‌بندی اقشار مختلف جامعه شده است تا براساس این دهک‌بندی به خانوارها کالابرگ الکترونیک اختصاص یابد.

ابوالفضل ابوترابی با تاکید بر اینکه دولت به‌دنبال عدالت در توزیع برای کاهش فقر مطلق است، گفت: همه مردم حق دارند که از یارانه حامل‌های انرژی و یارانه کالاهای اساسی برخوردار شوند اما قشر مستضعف به دلیل مصرف کمتر، از یارانه‌های کمتری استفاده می‌کنند اما قشر مرفه حدود ۳۰ برابر دیگر اقشار از یارانه‌ها استفاده می‌کنند.

ابوترابی تصریح کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم (حسن روحانی) به دلیل تورم شدید و نوع نگاه دولت به عدالت و اقشار مستضعف، به شدت شکاف طبقاتی افزایش یافت.دولت رییسی، طی اقدامی شجاعانه با حذف رانت ارزی گام دوم اجرای هدفمندی یارانه را برخواهد داشت تا به صورت هدفمند به دهک‌های مختلف جامعه یارانه پرداخت شده و فقر مطلق کاهش پیدا کند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

استفاده ۳۰ برابری مرفهین از یارانه ها