اسکان مسافران نوروزی در نجف آباد+فیلم
اسکان مسافران نوروزی در نجف آباد+فیلم
مونا معظمی دانش آموز خبرنگار پایگاه خبری پانا در اصفهان، گزارشی از محل و مراحل اسکان مسافران نوروزی 1402 در نجف آباد تهیه کرده است.

اسکان مسافران نوروزی در نجف آباد+فیلم

مونا معظمی دانش آموز خبرنگار پایگاه خبری پانا در اصفهان، گزارشی از محل و مراحل اسکان مسافران نوروزی ۱۴۰۲ در نجف آباد تهیه کرده است.

المان های نوروزی نجف آباد

المان های نوروزی نجف آباد

اسکان مسافران نوروزی در نجف آباد+فیلم