اسکان ۱۵هزار مسافر نوروزی در نجف آباد
اسکان ۱۵هزار مسافر نوروزی در نجف آباد
تیتر برتر: شهردار نجف آباد گفت:حدود 15 هزار نفر مسافر و گردشگر داخلی و خارجی تا پنجم فروردین ماه در شهر نجف آباد اسکان داشته‌اند که این میزان نسبت به سالهای قبل از شیوع کرونا رشد حدود 400 درصدی را نشان می‌دهد.

اسکان ۱۵هزار مسافر نوروزی در نجف آباد

تیتر برتر: شهردار نجف آباد گفت:حدود ۱۵ هزار نفر مسافر و گردشگر داخلی و خارجی تا پنجم فروردین ماه در شهر نجف آباد اسکان داشته‌اند که این میزان نسبت به سالهای قبل از شیوع کرونا رشد حدود ۴۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

عبدالرسول امامی اظهار داشت:از بیست و ششم اسفندماه، ۶ کیوسک راهنمای گردشگران در ورودی‌های شهر مستقر شدند و چندین هزار بسته فرهنگی، بروشور راهنمای مسافرین و معرفی نجف آباد و اماکن گردشگری باغ شهر صفوی در میان مسافرین توزیع شد.

امامی اضافه کرد: تا پنجم فروردین ماه بیش از ۵۱ هزار نفر از باغ شهر صفوی بازدید داشته‌اند و این آمار نیز مانند آمار اسکان در شهر یک رکورد (حد نصاب) محسوب می‌شود و شاهد حدود ۳۰۰ درصد رشد بازدید از شهر نجف آباد توسط گردشگران و مسافران نوروزی هستیم.

وی در پایان افزود: از روزهای پایانی سال گذشته ویژه برنامه‌های متعددی در خصوص معرفی نجف آباد و جاذبه‌های گردشگری شهر طراحی و اجرا شد و همین موضوع نقش بسزایی در رشد حضور گردشگران و مسافران نوروزی در شهر داشته و پیش بینی می‌شود در ادامه تعطیلات شاهد حد نصاب های جدیدی در زمینه جذب گردشگران و مسافران نوروزی در باغ شهر صفوی باشیم.

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

اسکان ۱۵هزار مسافر نوروزی در نجف آباد