اسکان ۷۰۰ مسافر نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان نجف آباد
اسکان ۷۰۰ مسافر نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان نجف آباد
آموزش و پرورش نجف آباد:  سید حسن فاطمی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد عنوان کرد: از ۲۷ اسفند 1402 تا ۱۲ فروردین1403 میزبان حدود ۷۰۰ نفر میهمان در فضاهای آموزش و پرورش بوده‌ایم. مراکز اسکان شهرستان با فضایی بالغ بر ۵۰ کلاس آموزشی و ۸ سوئیت خانه معلم به مسافران نوروزی خدمت رسانی نمودند.

اسکان ۷۰۰ مسافر نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان نجف آباد

آموزش و پرورش نجف آباد:  سید حسن فاطمی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد عنوان کرد: از ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۲ فروردین۱۴۰۳ میزبان حدود ۷۰۰ نفر میهمان در فضاهای آموزش و پرورش بوده‌ایم. مراکز اسکان شهرستان با فضایی بالغ بر ۵۰ کلاس آموزشی و ۸ سوئیت خانه معلم به مسافران نوروزی خدمت رسانی نمودند.

ایستگاه اطلاع رسانی نوروزی

ایستگاه اطلاع رسانی نوروزی

اسکان ۷۰۰ مسافر نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان نجف آباد