اصلاح نظام توزیع بنزین و کارت سوخت
اصلاح نظام توزیع بنزین و کارت سوخت
فارس: ابوالفضل ابوترابی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: در مجلس بحث کالابرگ برای ۴۰ تا ۶۰ میلیون نفر طراحی شده و این امر یک اقدام خوبی است که روستاها را هم مشمول کالابرگ کنیم.

اصلاح نظام توزیع بنزین و کارت سوخت

فارس: ابوالفضل ابوترابی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: در مجلس بحث کالابرگ برای ۴۰ تا ۶۰ میلیون نفر طراحی شده و این امر یک اقدام خوبی است که روستاها را هم مشمول کالابرگ کنیم و این تبعیض ناروا که بعضی مواقع مرغ یا گوشتی می‌آید و فقط مشمول عده‌ای می‌شود را مانند زمان جنگ برای کل ایران تبدیل کنیم.

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح نظام تقسیم بنزین و سهمیه کارت سوخت افزود: رئیس جمهور یک تفسیر اشتباه مانند سایر کارهایش که اشتباه است، انجام داده و فقط بر اساس سرانه خودرو بنزین را تقسیم می‌کند یعنی شخصی که پولدار است اگر چند خودرو داشته باشد چند سهمیه بنزین به او می‌رسد و شخص فقیری که ممکن است یک موتور و یا یک ماشین داشته باشد و یا حتی ممکن است یک دوچرخه هم نداشته باشد یک سهمیه و یا هیچ سهمیه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد مردم ایران هیچ خودرویی ندارند و هیچ سهمیه‌ای از بنزین نصیب‌شان نمی‌شود، عنوان کرد: مجلس مانند قبل بر اساس سرانه بنزین را تقسیم می‌کند، در صورتی که این بنزین از بیت‌المال است و باید به همه برسد، مجلس بر این اساس در حال اصلاح نظام تقسیم بنزین و سهمیه کارت سوخت است و امیدوار هستیم بعد از تعطیلی مجلس عملیاتی شود.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

اصلاح نظام توزیع بنزین و کارت سوخت