اصولگرایان نجف آباد به گزینه واحد انتخاباتی رسیدند
اصولگرایان نجف آباد به گزینه واحد انتخاباتی رسیدند

رئیس  هیات امناء اصولگرایان حوزه انتخابیه نجف آباد،تیران و کرون گفت: به دنبال برگزاری جلسات متعدد هیات  امناء مجمع اصولگرایان در هفته های اخیر که با مصاحبه با  اکثر نامزدهای انتخاباتی منتسب به اصولگرایان و مستقلین  نیز همراه بود، در نهایت گزینه واحد مورد تایید اصولگرایان شهرستان های نجف آباد،تیران و کرون برای انتخابات دهمین […]

رئیس  هیات امناء اصولگرایان حوزه انتخابیه نجف آباد،تیران و کرون گفت: به دنبال برگزاری جلسات متعدد هیات  امناء مجمع اصولگرایان در هفته های اخیر که با مصاحبه با  اکثر نامزدهای انتخاباتی منتسب به اصولگرایان و مستقلین  نیز همراه بود، در نهایت گزینه واحد مورد تایید اصولگرایان شهرستان های نجف آباد،تیران و کرون برای انتخابات دهمین دوره  مجلس مشخص گردید.

مهدی وثوقیان رئیس هیات امنا مجمع اصولگرایان حوزه انتخابیه نجف آباد،تیران و کرون در مصاحبه با خبرنگار نجف آباد نیوز ضمن بیان این خبر گفت:« گزینه مورد نظر در نشست عمومی اصولگرایان که  چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه،ساعت ۷ شب در بیت الشهدا برگزار  می شود،اعلام  خواهد شد.»

وثوقیان با اشاره به برگزاری منظم جلسات اصولگرایان  شهرستان های نجف آباد،تیران و کرون از حدود ۱ سال پیش و برگزاری انتخابات هیات امناء ۲۷ نفره آن در ماههای اخیر بیان داشت:« در جلساتی که طی روزهای اخیر با نامزدهای انتخاباتی برگزار شد،ضمن مصاحبه با این افراد نقطه نظرات آنها در خصوص مسائل مختلف بررسی و طبق فرمهای مشخصی به هر فرد امتیاز  و رتبه معینی داده شد که در نهایت با استفاده از همین برآوردها، انتخاب گزینه نهایی اصولگرایان انجام گرفت.»