اعتراض، مقابله با نظام نیست
 اعتراض، مقابله با نظام نیست
کانال نماینده مجلس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: چند نفر ممکن است در مورد یک موضوعی اعتراض داشته باشند که طبق اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها،بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، و طبق قواعد دموکراسی (مردم سالاری) باید بتوانند اعتراض خود را بیان کنند.

 اعتراض، مقابله با نظام نیست

کانال نماینده مجلس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: چند نفر ممکن است در مورد یک موضوعی اعتراض داشته باشند که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها،بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، و طبق قواعد دموکراسی (مردم سالاری) باید بتوانند اعتراض خود را بیان کنند.

ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: همانطور که در دیگر کشورها تجمعات مسالمت آمیز صورت گرفته ولی با کسانی که به اموال عمومی یا مردم صدمه میزنند یا از شعارهایی استفاده کنندکه مطابق با فرهنگ و باورهای عامه مردم یا قانون آن کشور نباشد برخورد می شود.

ابوترابی اضافه کرد: در این رابطه، موضوعی که ایران را از دیگر کشورها متمایز کرده فرهنگ غنی ایرانی و باورهای دین آنها است. مردم ایران با هر دیدگاهی به هیچ وجه قائل بر هنجار شکنی و یا آسیب و توهین به هم وطنان خود نیستند لذا برای از بین بردن این نقطه قوت، فشار فوق العاده رسانه ای در سایه کم کاری ما در امر روشنگری رسانه ای، فرهنگی و فضای مجازی به کمک دشمن آمد و علاوه بر تشویق به آشوب، تجمعات معمولی را مصادره به مطلوب میکنند و آنها را مخالف نظام جا میزنند.

وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر جلوی درب شمالی مجلس هر روز شاهد اعتراضات مسالمت‌آمیز هستیم؛ مردم می‌آیند حرفشان را به گوش مسئولین و نمایندگان می‌رسانند و بعضا نمایندگان بین‌شان می‌روند و به مطالبه آنها رسیدگی می کنند. معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز لایحه ای تحت عنوان سامان‌دهی تجمعات قانونی در کشور بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تنظیم کرده است که منتظر ارائه آن به مجلس هستیم.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

 اعتراض، مقابله با نظام نیست