اعتراض دانشجویان «سما» به پرداخت کرایه پارکینگ
 اعتراض دانشجویان «سما» به پرداخت کرایه پارکینگ

تعدادی از دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به تعیین کرایه پارکینگ برای موتور سیکلت ها با وجود اخذ شهریه قابل توجه اعتراض کرده اند. یکی از دانشجویان در این خصوص می گوید: « چرا باید مجبور شویم برای استفاده از زیرساختی که عمده آن با […]

تعدادی از دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به تعیین کرایه پارکینگ برای موتور سیکلت ها با وجود اخذ شهریه قابل توجه اعتراض کرده اند.

یکی از دانشجویان در این خصوص می گوید: « چرا باید مجبور شویم برای استفاده از زیرساختی که عمده آن با شهریه دانشجویان ایجاد شده، هزینه ای جداگانه پرداخت کنیم؟»

دانشجوی دیگری نیز گفت: «به دلیل بعد مسافت مجبور به تردد با موتور سیکلت هستیم ولی اخیرا به ما اعلام شده که در صورت نپرداختن حق پارکینگ و پارک کردن موتور سیکلت در پیاده رو و حاشیه خیابان امکان توقیف و انتقال وسیله نقلیه به مراکز پیش بینی شده وجود خواهد داشت.»

واگذاری پارکینگ دانشکده به پیمانکار

یکی از  مسئولین در پاسخ به موارد مطرح شده می گوید: « با توجه به واگذاری پارکینگ این مجموعه به پیمانکار بخش خصوصی، دانشکده امکان هیچ گونه دخالتی در تعیین نرخ پارکینگ نداشته و پلیس راهور نیز توقف موتور سیکلت ها در حاشیه خیابان را غیر قانونی، خطر ساز و مستحق برخورد قانونی می داند.»

این شخص مزاحمت موتور سیکلت های پارک شده برای دیگر دانشجویان را یکی دیگر از مشکلات این وضعیت دانست و ادامه می دهد: «البته نرخ تعیین شده برای پارکینگ به کمترین میزان ممکن کاهش پیدا کرده است.»