اعتصاب فروردین ۷۷ در نجف آباد
اعتصاب فروردین ۷۷ در نجف آباد
انتخاب: خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی، ۱۶ فروردین ۱۳۷۷: آقاى [حسام‌الدین] آشنا، معاون ويژه [وزارت] اطلاعات آمد. گزارش اعتصاب دو روزه نجف‌آباد را داد و اظهار نظركرد‎كه مى‌شود، آقاى منتظري را بدون آزرده كردن، حفظ كرد.

اعتصاب فروردین ۷۷ در نجف آباد

انتخاب: خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی، ۱۶ فروردین ۱۳۷۷: آقاى [حسام‌الدین] آشنا، معاون ویژه [وزارت] اطلاعات آمد. گزارش اعتصاب دو روزه نجف‌آباد را داد و اظهار نظرکرد‎که مى‌شود، آقاى منتظری را بدون آزرده کردن، حفظ کرد.

عملکرد وزارت اطلاعات در گذشته را نادرست مى‌داند. مذاکره با احمدآقا، فرزند آیت‌الله منتظرى را گفت و در مورد همکارى با قوه قضاییه در پرونده آقاى کرباسچى، مشورت کرد؛ آنها کمک خواسته‌اند. گفتم نظرم این است که پرونده سریعاً ختم و این نزاع که رو به رشد است، تمام شود.

شب میهمان رهبرى بودم… درباره آیت‌الله منتظرى هم نظرشان این است که رفت و آمد همان سه نفر، آقایان [سیدحسن] طاهرى، [محمد] مؤمن و [ابراهیم] امینی،کافى است…

هاشمی رفسنجانی

هاشمی رفسنجانی

اعتصاب فروردین ۷۷ در نجف آباد