اعتصاب معلمان نجف آباد و یک تکذیبیه
اعتصاب معلمان نجف آباد و یک تکذیبیه
اعتصاب معلمان در نجف آباد، با درگیری دو برادر، یک کشته بر جا گذاشت. برخی معلمان متحصن شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و راهی بیمارستان شدند. این ها بخشی از شایعاتی است که اخیرا در فضای مجازی بازنشر زیادی داشته اند.

نجف آباد نیوز: اعتصاب معلماندر نجف آباد، با درگیری دو برادر، یک کشته بر جا گذاشت. برخی معلمان متحصن شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و راهی بیمارستان شدند. این ها بخشی از شایعاتی است که اخیرا در فضای مجازی بازنشر زیادی داشته اند.

همزمان با فراخوان های اعلام شده و اعتصاب تعدادی از معلمان شهرستان در اعتراض به مشکلات صنفی، یکی از کارمندان آموزش و پرورش، دچار مشکل جسمی شده و در بیمارستان بستری می شود. همان موقع برخی همکاران او، تصویر بستری شدن اش را در فضاهای مجازی همکاران منتشر می کنند و همین بهانه ای می شود برای انتشار شایعات مختلف.

یکی از مدیران ارشد آموزش و پرورش شهرستان با اعلام این مطلب گفت: طی این اعتراض های صنفی که در نهایت متانت و آرامش برگزار شد، مدیریت ارشد این مجموعه همراه با نمایندگان برخی دستگاه های متولی در چندین مدرسه حضور پیدا کرده و از نزدیک به درد و دل همکاران خود گوش دادند.

طی روزهای اخیر، معلمان در بسیاری از نقاط کشور به صورت هماهنگ اقدام به اعتصاب کرده و خواستار توجه بیشتر مسئولان به مشکلات این قشر شدند.

نجف آباد نیوز

اعتصاب معلمان در نجف آباد، با درگیری دو برادر، یک کشته بر جا گذاشت. برخی معلمان متحصن شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و راهی بیمارستان شدند.

اعتصاب معلمان