اعتماد ۶۵ هزار نفری  نجف آباد،تیران و کرون به ابوالفضل ابوترابی+ آمار نهایی انتخابات
 اعتماد ۶۵ هزار نفری  نجف آباد،تیران و کرون به ابوالفضل ابوترابی+ آمار نهایی انتخابات

در دهمین دوره انتخابات مجلس حوزه انتخابیه نجف آباد،تیران و کرون از مجموع بیش از ۱۵۳ هزار رای ماخوذه، ابوالفضل ابوترابی نماینده کنونی مردم در مجلس با کسب ۶۵ هزار و چهل ویک رای  معادل حدود ۴۲ درصد آرا، توانست برای چهار سال دیگر به عنوان نماینده مردم در مجلس انتخاب شود.  در این انتخابات […]

در دهمین دوره انتخابات مجلس حوزه انتخابیه نجف آباد،تیران و کرون از مجموع بیش از ۱۵۳ هزار رای ماخوذه، ابوالفضل ابوترابی نماینده کنونی مردم در مجلس با کسب ۶۵ هزار و چهل ویک رای  معادل حدود ۴۲ درصد آرا، توانست برای چهار سال دیگر به عنوان نماینده مردم در مجلس انتخاب شود.

 در این انتخابات محمد حسن سورانی با کسب ۳۱ هزار و چهل و دو رای  معادل حدود ۲۰ درصد آرا و مسعود احمدی نیز با ۱۸ هزار و سیصد و چهل و هفت رای معادل ۱۱ و نه درصد آرا در رده های دوم و سوم قرار گرفته اند.

محمد علی حیدری نیز با کسب نزدیک به ۹ هزار رای، در جایگاه چهارم این انتخابات قرار گرفته است.

جزئیات شمارش آراء دهمین دوره مجلس در حوزه انتخابیه نجف آباد،تیران و کرون در سه قسمت اصلی آن به شرح زیر می باشد:

نجف آباد:

ابوالفضل ابوترابی:  ۴۳ هزار و ۴۷۰ رای

محمد حسن سورانی: ۲۶ هزار و ۱۷۸ رای

مسعود احمدی: ۴ هزار و ۸۱۶ رای

تیران و کرون:

ابوالفضل ابوترابی: ۱۸ هزار و ۳۰۰ رای

محمد حسن سورانی: ۲ هزار و ۳۶۰ رای

مسعود احمدی: ۱۱ هزار و ۶۰۱ رای

مهردشت:

ابوالفضل ابوترابی:۳ هزار و ۲۷۱ رای

محمد حسن سورانی: ۲ هزار و ۵۰۴ رای

مسعود احمدی: ۱ هزار و ۹۳۰ رای

لازم به ذکر است که در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ابوالفضل ابوترابی با ۶۶ هزار و هفتاد و پنج رای  معادل نزدیک به ۴۶ درصد آرا،امکان حضور در بهارستان را پیدا کرده بود.

پیش از این در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز،حمید سعادت در انتخاباتی که به دور دوم کشیده شد، با مجموع  ۳۲ هزار و ۳۵۱ رای معادل ۵۵ درصد کل آرا،امکان حضور در مجلس را پیدا کرده بود.