اعتکاف دانش آموزی مسجد جامع آزادگان نجف آباد+فیلم
اعتکاف دانش آموزی مسجد جامع آزادگان نجف آباد+فیلم
اعتکاف دانش آموزی مسجد جامع آزادگان شهرستان نجف آباد در بهمن 1401 به همت گروه تبلیغی جهادی علمدار و مدارس طرح امین نجف آباد، برگزار شد.

اعتکاف دانش آموزی مسجد جامع آزادگان نجف آباد+فیلم

اعتکاف دانش آموزی مسجد جامع آزادگان شهرستان نجف آباد در بهمن ۱۴۰۱ به همت گروه تبلیغی جهادی علمدار و مدارس طرح امین نجف آباد، برگزار شد.

اعتکاف دانش آموزی مسجد جامع صالح آباد نجف‌آباد. بهمن ۱۴۰۱

اعتکاف دانش آموزی مسجد جامع صالح آباد نجف‌آباد. بهمن ۱۴۰۱

 

اعتکاف دانش آموزی مسجد جامع آزادگان نجف آباد+فیلم