اعتکاف مسیر و زمینه‌ای برای توبه و بازگشت به معنویت است
اعتکاف مسیر و زمینه‌ای برای توبه و بازگشت به معنویت است

حجت الاسلام حسناتی در خطبه های نماز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ :اعتکاف مسیر و زمینه‌ای برای توبه و بازگشت به معنویت است

حجت الاسلام حسناتی در خطبه های نماز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ :اعتکاف مسیر و زمینه‌ای برای توبه و بازگشت به معنویت است