اعزام سومین کاروان دانش آموزی «راهیان نور»
اعزام سومین کاروان دانش آموزی «راهیان نور»

ذاکر نیوز: رئیس اداره آموزش و پرورش نجف آباد گفت: با اعزام ۵۰۰ دختر دبیرستانی در قالب ۱۱ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب، تعداد اردوهای راهیان نور دانش آموزان شهرستان در سال جاری به عدد سه رسید. مهدی ابراهیم گفت: تاکنون یک مرحله از پسران و دو مرحله نیز از دختران اعزام داشته ایم.

ذاکر نیوز: رئیس اداره آموزش و پرورش نجف آباد گفت: با اعزام ۵۰۰ دختر دبیرستانی در قالب ۱۱ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب، تعداد اردوهای راهیان نور دانش آموزان شهرستان در سال جاری به عدد سه رسید.
مهدی ابراهیم گفت: تاکنون یک مرحله از پسران و دو مرحله نیز از دختران اعزام داشته ایم.