اعزام ملی پوشان اسکیت به مسابقات جهانی
اعزام ملی پوشان اسکیت به مسابقات جهانی

برنا: تیم  ملی هشت نفره اسکیت فری استایل ایران که هفت نجف آبادی در آن حضور دارند، صبح یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه به مقصد تهران و در ادامه شهر نانجنیگ چین جهت شرکت در مسابقات جهانی رولر اسپورت حرکت خواهد کرد. احسان حبیب آبادی از مربیان نجف آبادی تیم ملی اسکیت، وظیفه هدایت تیم اعزامی را […]

برنا: تیم  ملی هشت نفره اسکیت فری استایل ایران که هفت نجف آبادی در آن حضور دارند، صبح یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه به مقصد تهران و در ادامه شهر نانجنیگ چین جهت شرکت در مسابقات جهانی رولر اسپورت حرکت خواهد کرد.

احسان حبیب آبادی از مربیان نجف آبادی تیم ملی اسکیت، وظیفه هدایت تیم اعزامی را بر عهده خواهد داشت.

لعیا عربی، زهرا حسینی،ترانه احمدی،نیلوفر کرباسی، رضا لسانی، امیرمحمد سواری و علی شجایی از  نجف آباد و محمد حسین منصف از  مازندران اعضای تیم اعزامی را تشکیل می دهند.

در این تصویر که دختران نیز  حضور دارند، لباس مردان ملی پوش جلب توجه می کند. احتمالا اگر مدالی کسب شود، به شهید محسن حججی تقدیم خواهند کرد.