اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام+تصاویر
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام+تصاویر
ایمنا: به مناسبت فرارسیدن سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) مراسم بدرقه و اعزام یازده دستگاه اتوبوس به سمت مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) از مکان یادمان شهدای شهر نجف‌آباد برگزار شد.

اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام+تصاویر

ایمنا: به مناسبت فرارسیدن سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) مراسم بدرقه و اعزام یازده دستگاه اتوبوس به سمت مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) از مکان یادمان شهدای شهر نجف‌آباد برگزار شد.

 

اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد 1402
اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام خمینی. خرداد ۱۴۰۲

اعزام یازده اتوبوس از نجف آباد به مرقد امام+تصاویر