اعلام اسامی نامزدهای انتخابات خبرگان ششم در اصفهان
اعلام اسامی نامزدهای انتخابات خبرگان ششم در اصفهان
به گزارش تسنیم،ستاد انتخابات کشور، اسامی داوطلبان ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را به صورت رسمی اعلام کرد.

اعلام اسامی نامزدهای انتخابات خبرگان ششم در اصفهان

به گزارش تسنیم،ستاد انتخابات کشور، اسامی داوطلبان ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را به صورت رسمی اعلام کرد.

در استان اصفهان که پنج نفر به مجلس خبرگان راه پیدا می کنند، یازده نفر نامزد شده اند که اسامی این افراد به ترتیب فهرست منتشر شده توسط وزارت کشور، به شرح زیر است:

۱- حمید الهی دوست با کد ۱۶

۲- مصطفی حسناتی نجف‌آبادی با کد ۲۳

۳- سیدسعید حسینی با کد ۲۴

۴- عبدالامیر خطاط با کد ۲۵

۵- مرتضی خوشنویس‌زاده  اصفهانی با کد ۲۶

۶- سیدیوسف طباطبایی نژاد با کد ۳۵

۷- عبدالمحمود عبداللهی با کد ۳۶

۸- محمد عمومی با کد ۳۹

۹- سیدمحمدعلی فقیهی با کد ۴۲

۱۰- مرتضی مقتدائی با کد ۴۹

۱۱- سیدابوالحسن مهدوی با کد ۵۲

تبلیغات قانونی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ۲۵ بهمن تا نهم اسفند ماه خواهد بود.

انتخابات ششمین مجلس خبرگان به صورت استانی و انتخابات مجلس دوازدهم در قالب حوزه های انتخابیه مختلف روز جمعه ۱۱ اسفند برگزار خواهد شد. مردم شهرستان های نجف آباد، تیران و کرون همانند سال های گذشته، یک نفر را برای نشستن بر کرسی سبز مجلس انتخاب خواهند کرد.

نامزدهای خبرگان رهبری در استان اصفهان

نامزدهای خبرگان رهبری در استان اصفهان

اعلام اسامی نامزدهای انتخابات خبرگان ششم در اصفهان