اعلام رسمی اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم نجف آباد
اعلام رسمی اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم نجف آباد
پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نجف آباد، با انتشار اطلاعیه های جداگانه ای، اسامی نهایی افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان را به تفکیک شهرهای مختلف منتشر کرد.

اعلام رسمی اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم نجف آباد

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نجف آباد، با انتشار اطلاعیه های جداگانه ای، اسامی نهایی افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان را به تفکیک شهرهای مختلف منتشر کرد.

اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای دیگر شهرهای بخش مرکزی و مهردشت شهرستان نجف آباد نیز که بر روی پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری موجود هستند، در اولین ساعات صبح فردا در همین پایگاه خبری و کانال های وابسته منتشر خواهد شد.

اسامی به ترتیب حروف الفبا (در نام خانوادگی) تنظیم شده اند.

شهر نجف آباد؛ ۹۷ نفر برای ۹ کرسی شورا کاندید شده اند.

۱- آقای ناصر احمدی فرزند علی کد نامزد ۱۲۴

۲- آقای اسماعیل آخوندی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۱۲۵

۳- خانم سکینه ارزانی فرزند عیدی کد نامزد ۱۲۶

۴- آقای یعقوب اسداللهی فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷

۵- آقای عباسعلی اسدی فرزند لطفعلی کد نامزد ۱۲۹

۶- آقای حسین اسماعیلی نجف‌آبادی فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۴۱

۷- آقای محمدحسن آسیابانی نجف‌آبادی فرزند محمد‌جعفر کد نامزد ۱۴۲

۸- آقای بهرام افشاری فرزند پالون کد نامزد ۱۴۶

۹- آقای علیرضا اکرمی فرزند رضا کد نامزد ۱۴۷

۱۰- آقای فرهام امین شرعی فرزند قادر کد نامزد ۱۵۱

۱۱- آقای حسین ایمانیان فرزند نصرالله کد نامزد ۱۵۴

۱۲- آقای محمد‌علی ایمانیان فرزند محمود کد نامزد ۱۵۶

۱۳- آقای حسن بهارلوئی فرزند علی کد نامزد ۱۵۹

۱۴- آقای خلیل بهالوئی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۶۱

۱۵- آقای حسین بهرامی فرزند غلام‌حسین کد نامزد ۱۶۴

۱۶- آقای موسی بهرامی فرزند رضا کد نانمزد ۱۶۵

۱۷- آقای علی پزشکی فرزند محمد‌رضا کد نامزد ۱۶۷

۱۸- آقای علیرضا پورپیرعلی فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۱

۱۹- آقای مهدی پورمحمدی مشهور به مهدی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۲

۲۰- خانم فریبا جبار نجف‌آبادی فرزند محمود کد نامزد ۱۷۵

۲۱- آقای محمد‌رضا جهانبازی فرزند هیبت‌الله کد نامزد ۱۷۶

۲۲- آقای محمود جهانیان نجف‌آبادی فرزند محمد‌علی کد نامزد ۱۷۸

۲۳- آقای جواد حجتی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۸۱

۲۴- آقای ولی حسینی منجزی فرزند مهدیقلی کد نامزد ۱۸۴

۲۵- خانم سوسن خسروی فرزند علی کد نامزد ۱۸۷

۲۶- آقای محسن خسروی نجف‌آبادی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۹

۲۷- آقای علی خمس‌لوئی فرزند ابولقاسم کد نامزد ۱۹۲

۲۸- آقای مهرشاد داودی فرزند فرامرز کد نامزد ۱۹۵

۲۹- آقای کاظم داودی حموله فرزند محسن کد نامزد ۱۹۶

۳۰- آقای مسعود رادان فرزند بهمن کد نامزد ۲۱۴

۳۱- آقای محمد‌رضا رحیمی فرزند فرهاد کد نامزد ۲۱۷

۳۲- خانم مریم رحیمی منجزی فرزند قهرمان کد نامزد ۲۱۸

۳۳- خانم ریحانه رستگاری نجف‌آبادی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۹

۳۴- خانم فرزانه رشید‌زاده نجف‌آبادی فرزند عبدالله کد نامزد ۲۴۲

۳۵- آقای وحید رضائی فرزند اصغر کد نامزد ۲۴۵

۳۶- خانم اکرم السادات رضوی دهکردی فرزند سید احمد کد نامزد ۲۴۷

۳۷- آقای آرش سرمدی فرزند منصور کد نامزد ۲۵۳

۳۸- آقای محسن سلطانی فرزند مهدی کد نامزد ۲۵۴

۳۹- آقای بهزاد سوادکوهی فرزند حسین کد نامزد ۲۵۹

۴۰- آقای مسعود شجاعی فرزند دینار کد نامزد ۲۶۷

۴۱- آقای مهدی شریفیان نجف‌آبادی فرزند اسدالله کد نامزد ۲۶۹

۴۲- آقای محمد شریفی نجف‌آبادی فرزند فضل‌الله کد نامزد ۲۷۱

۴۳- آقای محمد‌حسن شفیعی فرزند رضا کد نامزد ۲۷۲

۴۴- آقای سید‌علی شکرالهی فرزند سید‌زین‌العابدین کد نامزد ۲۷۴

۴۵- آقای کیومرث شهبازی فرزند امیر کد نامزد ۲۷۵

۴۶- آقای جواد شیاسی ارانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۷۸

۴۷- آقای سلطان مراد شیرازی مشهور به سلطان مراد شیرازی فرزند محمد علی کد نامزد ۲۷۹

۴۸- آقای رسول صادقی نجف‌آبادی فرزند عباس کد نامزد ۲۸۲

۴۹- آقای حسین صالحی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۸۶

۵۰- آقای حمید صالحی فرزند علی‌محمد کد نامزد ۲۸۷

۵۱- خانم ملیحه صیامی جهرمی فرزند کرامت‌الله کد نامزد ۲۹۱

۵۲- آقای حمید صالحی فرزند علی‌محمد کد نامزد ۲۸۷

۵۳- آقای عیدی‌محمد طرقی فرزند محمد‌علی کد نامزد ۲۹۴

۵۴- آقای علیرضا عباسی فرزند اکبر کد نامزد ۲۹۵

۵۵- آقای ناصر عباسی فرزند خسرو کد نامزد ۲۹۶

۵۶- آقای حسن عبدالرضائی دره‌بیدی فرزند حسین کد نامزد ۲۹۷

۵۷- آقای حمید عبدالله نجف‌آبادی مشهور به مهندس عبدالله فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۹۸

۵۸- آقای شهرام عزیزی ملک‌آبادی فرزند حسین‌علی کد نامزد ۴۱۲

۵۹- آقای حمیدرضا عطائی نجف‌آبادی فرزند رضا کد نامزد ۴۱۵

۶۰- آقای محمود عظیمی یانچشمه فرزند احمدرضا کد نامزد ۴۱۶

۶۱- آقای داود علینقی بیگی فرزند ابولقاسم کد نامزد ۴۱۷

۶۲- خانم زهرا علینقی‌پور نجف‌آبادی فرزند قربانعلی کد نامزد ۴۱۸

۶۳- آقای امین عیدی‌وندی فرزند چراغلی کد نامزد ۴۱۹

۶۴- آقای عباس عیدی‌وندی مشهور به قربان فرزند علی‌محمد کد نامزد ۴۲۱

۶۵- آقای مهدی غلامی فرزند محمد کد نامزد ۴۲۴

۶۶- آقای مهدی فریدنی‌زاده فرزند قدیرعلی کد نامزد ۴۲۷

۶۷- آقای محمد‌تقی قندهاری علویجه فرزند علی کد نامزد ۴۲۹

۶۸- آقای مجید کامرانی‌فرد مشهور به کامرانی فرزند مهدی کد نامزد ۴۵۴

۶۹- آقای محسن کریم‌زاده بارده فرزند یحیی کد نامزد ۴۵۹

۷۰- خانم منصوره گرجی فرزند احمد کد نامزد ۴۶۵

۷۱- آقای حاتم گودرزی فرزند بهمن کد نامزد ۴۶۷

۷۲- آقای حمید گودرزی فرزند علی کد نامزد ۴۶۸

۷۳- آقای قربانعلی مومنی فرزند عزیز کد نامزد ۴۷۱

۷۴- آقای محسن محمدی خشوئی فرزند جمشید کد نامزد ۴۷۲

۷۵- آقای حسن محمود‌صالحی فرزند خداکرم کد نامزد ۴۷۴

۷۶- خانم شهلا محمودیان نجف‌آبادی فرزند ناصرقلی کد نامزد ۴۷۵

۷۷- آقای مسعود مسهودی اورگانی فرزند احمد کد نامزد ۴۷۸

۷۸- آقای علیرضا مظاهری فرزند جعفر کد نامزد ۴۷۹

۷۹- آقای عباسعلی مقدسی فرزند فضل‌الله کد نامزد ۴۸۲

۸۰- آقای حسین ممصالح فرزند مراد کد نامزد ۴۸۴

۸۱- آقای ابراهیم مهدور فرزند خدامراد کد نامزد ۴۸۶

۸۲- خانم بتول مهدیه نجف‌آبادی فرزند علی کد نامزد ۴۸۹

۸۳- آقای حسن مهدیه نجف‌آبادی فرزند محمد کد نامزد ۴۹۱

۸۴- آقای غلامرضا مهدیه نجف‌آبادی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۴۹۲

۸۵- آقای سید‌حسین موسویان فرزند سیدمصطفی کد نامزد ۴۹۵

۸۶- آقای سیدحبیب موسوی دره‌بیدی فرزند سیداسدالله کد نامزد ۴۹۶

۸۷- آقای مهدی موسی‌خانی گنجه فرزند علیرضا کد نامزد ۴۹۷

۸۸- آقای محمد‌رضا نادری فرزند عباسعلی کد نامزد ۴۹۸

۸۹- آقای علی ناظمی اشنی فرزند محمود کد نامزد ۵۱۲

۹۰- خانم افسانه نامداریان فرزند علی کد نامزد ۵۱۴

۹۱- آقای امین نعمتی نجف‌آبادی فرزند باقر کد نامزد ۵۱۵

۹۲- خانم نسیمه نیک‌پی نجف‌آبادی فرزند محمدرضا کد نامزد ۵۱۶

۹۳- آقای محمود هادیان نجف‌آبادی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۵۱۷

۹۴- آقای ابراهیم ولایتی فرزند محمدحسین کد نامزد ۵۱۸

۹۵- آقای حسن یادگار صالحی فرزند محمدقلی کد نامزد ۵۱۹

۹۶- آقای حسن یوسفی‌نژاد فرزند یدالله کد نامزد ۵۲۴

۹۷- آقای محمدرضا یوسلیانی فرزند رحمت‌الله کد نامزد ۵۲۵

 

فرمانداری نجف آباد

فرمانداری نجف آباد

اعلام رسمی اسامی کاندیداهای انتخابات شورای ششم نجف آباد