اعلام ستادهای پذیرش مسافران نوروزی در نجف آباد
 اعلام ستادهای پذیرش مسافران نوروزی در نجف آباد
طبق اعلام کانال رسمی «آموزش و پرورش نجف آباد»، دبیرستان فرزانگان امین2 در مرکز شهر نجف آباد، دبستان شهید اسدی در میدان کهریزسنگ (ورودی شرقی نجف آباد) و هنرستان شریعتی در میدان جهاد (ورودی غربی نجف آباد) به عنوان ستادهای پذیرش مسافران نوروزی در سال 1402 فعالیت خواهند کرد.

 اعلام ستادهای پذیرش مسافران نوروزی در نجف آباد

طبق اعلام کانال رسمی «آموزش و پرورش نجف آباد»، دبیرستان فرزانگان امین۲ در مرکز شهر نجف آباد، دبستان شهید اسدی در میدان کهریزسنگ (ورودی شرقی نجف آباد) و هنرستان شریعتی در میدان جهاد (ورودی غربی نجف آباد) به عنوان ستادهای پذیرش مسافران نوروزی در سال ۱۴۰۲ فعالیت خواهند کرد.

۹ مدرسه با ظرفیت نود کلاس از اواخر اسفند۱۴۰۱ تا پایان تعطیلات نوروزی در این طرح مشارکت خواهند کرد.

المان نوروزی لاتین

المان نوروزی لاتین

 اعلام ستادهای پذیرش مسافران نوروزی در نجف آباد