اعلام گزینه های شورای شهر نجف آباد برای شهرداری
اعلام گزینه های شورای شهر نجف آباد برای شهرداری
ایسنا و فارس: اعضای شورای اسلامی دوره پنجم نجف آباد در جلسه دوشنبه بیستم خرداد ماه، هشت نفر را به عنوان گزینه های انتخاب به عنوان شهردار جدید نجف آباد معرفی کردند. سه نفر از این جمع جزء مدیران فعلی شهرداری هستند و از بین آن ها، شانس محمد مغزی بیشتر است.

اعلام گزینه های شورای شهر نجف آباد برای شهرداری

ایسنا و فارس: اعضای شورای اسلامی دوره پنجم نجف آباد در جلسه دوشنبه بیستم خرداد ماه، هشت نفر را به عنوان گزینه های انتخاب به عنوان شهردار جدید نجف آباد معرفی کردند. سه نفر از این جمع جزء مدیران فعلی شهرداری هستند و از بین آن ها، شانس محمد مغزی بیشتر است.

در این نشست هر کدام از ۹ عضو شورای شهر به معرفی گزینه های مورد نظر خود پرداختند که در این میان پنج نفر سراغ محمد مغزی سرپرست فعلی شهرداری رفتند. آسیابانی، گودرزی، پزشکی، حجتی و طرقی معتقدند که قائم مقام و معاون مالی و برنامه ریزی شهرداری، شهردار خوبی برای شهرشان خواهد بود.

حاج صادقیان روی احمد کرباسی و عباس مرادی نظر داشت و ابوترابی رییس شورا نیز محمد حسن یاری رییس فعلی سازمان مشارکت های شهرداری را پیشنهاد داد.

پوراسماعیلی دو گزینه معرفی کرد؛ محسن خلیلی و حمید شهبازی. منتظری به عبدالرسول هاشمیان رای داد و پزشکی گزینه دوم خود را ابراهیم احمدی معاون فعلی شهرسازی شهرداری دانست.

در بخش دیگری از جلسه گودرزی و آسیابانی به دفاع از گزینه پیشنهادی شان پرداخته و معتقد بودند که محمد مغزی مشکلی از لحاظ قانونی برای انتخاب به عنوان شهردار نجف آباد ندارد.

برخی اعضای شورا معتقدند که قانون شرط حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس را برای شهردار شهرهای با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر را تعیین کرده و در صورت انتخاب مغزی، وزارت کشور حکم او را تایید نخواهد کرد.

اعضای شورای شهر فرصت دارند طی مهلت قانونی سه ماهه، با بررسی سوابق و عملکرد گزینه های پیشنهادی، نظر نهایی خود را اعلام کنند. مسعود منتظری شهردار سابق نجف آباد برای شرکت در انتخابات اسفند ماه مجلس، مدتی پیش از جایگاه خود استعفا داد.

شورای شهر نجف آباد

شورای شهر نجف آباد

نجف آباد نیوز