افتتاح اولین نیروگاه خانگی نجف آباد+تصاویر
افتتاح اولین نیروگاه خانگی نجف آباد+تصاویر

اولین نیروگاه خورشیدی خانگی نجف آباد، طی مراسمی با حضور مدیران شرکت توزیع برق و سرمایه گذار کار خود را شروع کرد. جهت اجرای این نیروگاه خانگی حدود ۲۸ میلیون تومان سرمایه گذاری شده که بر اساس قرارداد ۲۰ ساله منعقده با شرکت توزیع استان هر کیلووات ساعت برق تولیدی ۸۰۰ تومان خریداری خواهد شد. […]

اولین نیروگاه خورشیدی خانگی نجف آباد، طی مراسمی با حضور مدیران شرکت توزیع برق و سرمایه گذار کار خود را شروع کرد.
جهت اجرای این نیروگاه خانگی حدود ۲۸ میلیون تومان سرمایه گذاری شده که بر اساس قرارداد ۲۰ ساله منعقده با شرکت توزیع استان هر کیلووات ساعت برق تولیدی ۸۰۰ تومان خریداری خواهد شد.

این قیمت در طی سالهای بعد متناسب با تورم طبق یک فورمول افزایش قیمت خواهد داشت.

با توجه به تابش خورشید خوب در منطقه اصفهان سالیانه بیش از ۸ میلیون تومان درآمد دارد که ظرف مدت سه سال سرمایه گذاری انجام شده بازگشت خواهد شد.

به واسطه برق تولیدی توسط این نیروگاه خانگی از تولید ۵ تن دی اکسید کربن در ماه جلوگیری خواهد شد.

این نیروگاه توسط شرکت فنی مهندسی همت کاران احداث شده و  میزان کیلووات ساعت برق تولیدی آن بطور متوسط جهت چهار خانواده کفایت میکند.

کشور آلمان علی رغم وجود آفتاب کافی حدود ۳۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین می کند.