افتتاح ساختمان جدید درمانگاه فرهنگیان نجف آباد
افتتاح ساختمان جدید درمانگاه فرهنگیان نجف آباد
صدا و سیما: به مناسبت ایام دهه فجر، ساختمان جدید درمانگاه فرهنگیان نجف آباد به مساحت دویست متر مربع و زیربنای هزار متر مربع در پنج طبقه و هزیرنه بیست میلیارد تومان به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح ساختمان جدید درمانگاه فرهنگیان نجف آباد

صدا و سیما: به مناسبت ایام دهه فجر، ساختمان جدید درمانگاه فرهنگیان نجف آباد به مساحت دویست متر مربع و زیربنای هزار متر مربع در پنج طبقه و هزیرنه بیست میلیارد تومان به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.

در این مجموعه که شامل قسمت هایی مانند رادیولوژی، آزمایشگاه، دندانپزشکی، مطب پزشک عمومی و متخصص است، خیرین نجف آباد نیمی از هزینه های طرح را تامین کرده اند.

خانواده مرحوم عباس صادقی، خانواده زنده یاد اکبر لطفی، خانواده مرحوم (شاید لطفعلی) حاج صادقیان و خانواده سیروس، خیرینی هستند که در ایجاد این مجموعه مشارکت داشته اند.

افتتاح ساختمان جدید درمانگاه فرهنگیان نجف آباد

افتتاح ساختمان جدید درمانگاه فرهنگیان نجف آباد

افتتاح ساختمان جدید درمانگاه فرهنگیان نجف آباد