افتتاح میدان میوه و تره بار گلدشت
افتتاح میدان میوه و تره بار گلدشت
ایلنا: محمد هادی زاهدی وفاسرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پنج شنبه26خرداد1401ا به همراه رئیس جمهور در سفره یک روزه به اصفهان، به شهرستان نجف آباد رفته و ضمن افتتاح میدان میوه و تره بار گلدشت، از ساختمان بیمارستان (نام بیمارستان مشخص نیست) و بزرگراه (در درست مطالعه) اصفهان- فلاورجان -نجف آباد نیز بازدید می کند.

افتتاح میدان میوه و تره بار گلدشت

ایلنا: محمد هادی زاهدی وفاسرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پنج شنبه۲۶خرداد۱۴۰۱ا به همراه رئیس جمهور در سفره یک روزه به اصفهان، به شهرستان نجف آباد رفته و ضمن افتتاح میدان میوه و تره بار گلدشت، از ساختمان بیمارستان (نام بیمارستان مشخص نیست) و بزرگراه (در درست مطالعه) اصفهان- فلاورجان -نجف آباد نیز بازدید می کند.

میدان میوه و تره بار گلدشت، طرحی است که با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی، در زیربنای ۱۰هزار متر مربع اجرا شده و در آن امکاناتی مانند ۲۴ غرفه، شش فروشگاه، دو باسکول، بانک و ساختمان اداری پیش بینی شده است.

زاهدی وفا، در شهرستان تیران و کرون نیز برنامه هایی مانند افتتاحیه مدرسه برکت تیران، بازدید از پروژه ساخت فرهنگسرا و بازدید از شرکت دانش بنیان و صنایع سنگ امینی را هم در دستور کار دارد.

میدان میوه و تره بار گلدشت

میدان میوه و تره بار گلدشت

افتتاح میدان میوه و تره بار گلدشت