افتتاح نیروگاه برق در نجف آباد با سرمایه گذاری ۱۹میلیاردی
افتتاح نیروگاه برق در نجف آباد با سرمایه گذاری ۱۹میلیاردی
صدا و سیما: نیروگاه مقیاس کوچک ۱۴ مگاواتی در شهرک صنعتی نجف آباد استان اصفهان با سرمایه گذاری ۱۹ میلیارد تومانی بخش خصوصی و اشتغا زایی ۱۸نفر، به بهره برداری رسید.

افتتاح نیروگاه برق در نجف آباد با سرمایه گذاری ۱۹میلیاردی

صدا و سیما: نیروگاه مقیاس کوچک ۱۴ مگاواتی در شهرک صنعتی نجف آباد استان اصفهان با سرمایه گذاری ۱۹ میلیارد تومانی بخش خصوصی و اشتغا زایی ۱۸نفر، به بهره برداری رسید.

رسول موسی رضایی مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان گفت: تولید این نیروگاه بر روی پست ۶۳ کیلووات نجف آباد تزریق می‌شود که کمک شایانی به تامین برق شهرک صنعتی می‌کند.

نجف آباد نیوز: نجف آباد، دارای دو شهرک صنعتی شماره ۱ و ۲ است که در متن خبر، به طور دقیق مشخص نشده که نیروگاه مذکور، به کدام شهرک برق رسانی خواهد کرد.

افتتاح نیروگاه برق بخش خصوصی در نجف آباد

افتتاح نیروگاه برق بخش خصوصی در نجف آباد

افتتاح نیروگاه برق بخش خصوصی در نجف آباد

افتتاح نیروگاه برق بخش خصوصی در نجف آباد

افتتاح نیروگاه برق بخش خصوصی در نجف آباد

افتتاح نیروگاه برق بخش خصوصی در نجف آباد

افتتاح نیروگاه برق در نجف آباد با سرمایه گذاری ۱۹میلیاردی