افتتاح پروژه آبرسانی به روستاهای رحمت آباد و فیلور
افتتاح پروژه آبرسانی به روستاهای رحمت آباد و فیلور
سفیران نیوز: پروژه آبرسانی به روستاهای رحمت آباد و فیلور از محل تصفیه خانه آب باباشیخعلی با هزینه ای بالغ بر پانصد میلیون تومان،با حضور جمعی از مسئولان افتتاح شد.

افتتاح پروژه آبرسانی به روستاهای رحمت آباد و فیلور

سفیران نیوز: پروژه آبرسانی به روستاهای رحمت آباد و فیلور از محل تصفیه خانه آب باباشیخعلی با هزینه ای بالغ بر پانصد میلیون تومان،با حضور جمعی از مسئولان افتتاح شد.

با افتتاح این طرح حدود ۴ هزار نفر از مردم این روستاها از آب سالم و پایدار با دبی ۴۷ لیتر بر ثانیه برخوردار شده و چاههای آب محلی از مدار خارج خواهند شد.

افتتاح پروژه آبرسانی به روستاهای رحمت آباد و فیلور

افتتاح پروژه آبرسانی به روستاهای رحمت آباد و فیلور

افتتاح پروژه آبرسانی به روستاهای رحمت آباد و فیلور