افتتاح ۱۱۰ طرح اشتغال بهزیستی نجف آباد+تصاویر
افتتاح ۱۱۰ طرح اشتغال بهزیستی نجف آباد+تصاویر
بهزیستی کشور: در ششمین روز از ایام دهه فجر، سه طرح به نمایندگی از ۱۱۰ طرح اشتغال بهزیستی شهرستان با هزینه ای بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان از اعتبارات دولتی با حضور جمعی از مسئولان به صورت رسمی افتتاح شدند.

افتتاح ۱۱۰ طرح اشتغال بهزیستی نجف آباد+تصاویر

بهزیستی کشور: در ششمین روز از ایام دهه فجر، سه طرح به نمایندگی از ۱۱۰ طرح اشتغال بهزیستی شهرستان با هزینه ای بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان از اعتبارات دولتی با حضور جمعی از مسئولان به صورت رسمی افتتاح شدند.

طی این برنامه یک گلخانه متعلق به توانخواه بهبود یافته حوزه پیشگیری با بکارگیری ۴ نفر و یک گلخانه  متعلق به توانخواه جسمی حرکتی با بکارگیری ۴ نفر ار اعضای خانواده، افتتاح شد. همچنین در طرحی دیگر، کارگاه خراطی چوب متعلق به خانواده دارای فرزند دوقلو مربوط به حوزه اجتماعی افتتاح شد.

افتتاح 110 طرح اشتغال بهزیستی نجف آباد

افتتاح ۱۱۰ طرح اشتغال بهزیستی نجف آباد

افتتاح 110 طرح اشتغال بهزیستی نجف آباد

افتتاح ۱۱۰ طرح اشتغال بهزیستی نجف آباد

افتتاح ۱۱۰ طرح اشتغال بهزیستی نجف آباد+تصاویر