افتتاح ۸ طرح در بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد
افتتاح ۸ طرح در بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد
فرمانداری نجف آباد: روز سه شنبه شانزدهم اسفند 1401 با حضور جمعی از مسئولان شهرستان، هشت طرح مختلف با مجموع اعتبار 47 میلیارد تومان در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) تامین اجتماعی در نجف آباد، مورد بهره برداری رسمی قرار گرفتند.

افتتاح ۸ طرح در بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد

فرمانداری نجف آباد: روز سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۴۰۱ با حضور جمعی از مسئولان شهرستان، هشت طرح مختلف با مجموع اعتبار ۴۷ میلیارد تومان در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) تامین اجتماعی در نجف آباد، مورد بهره برداری رسمی قرار گرفتند.

جزئیات این طرح ها، در خبر پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری اعلام نشده و تنها چند تصویر از حضور مسئولان مختلف در این برنامه دیده می شود.

بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد

بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد

افتتاح ۸ طرح در بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد