اقامه نماز باران در نجف آباد+ تصویر اطلاعیه
اقامه نماز باران در نجف آباد+ تصویر اطلاعیه

بر طبق اعلام صورت گرفته، فردا ساعت ۸ و سی دقیقه نماز باران در محل کانون بسیج جوانان در کنار پارک کوهستان برگزار خواهد شد.  

بر طبق اعلام صورت گرفته، فردا ساعت ۸ و سی دقیقه نماز باران در محل کانون بسیج جوانان در کنار پارک کوهستان برگزار خواهد شد.