اقدامات دولت به نفع مستضعفین است
اقدامات دولت به نفع مستضعفین است
ایرنا: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت:راه گریزی از اصلاحات ساختاری اقتصادی نیست؛ در غیر این صورت قاچاق موادغذایی به کشورهای همسایه ادامه پیدا می‌کند. احتمالاً دنیا در آینده به خاطر خشکسالی و جنگ‌ها دچار مشکلات ناشی از کمبود موادغذایی خواهد شد بنابراین اصلاحات اقتصادی برای حفظ منابع کشور ضروری است.

اقدامات دولت به نفع مستضعفین است

ایرنا: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت:راه گریزی از اصلاحات ساختاری اقتصادی نیست؛ در غیر این صورت قاچاق موادغذایی به کشورهای همسایه ادامه پیدا می‌کند. احتمالاً دنیا در آینده به خاطر خشکسالی و جنگ‌ها دچار مشکلات ناشی از کمبود موادغذایی خواهد شد بنابراین اصلاحات اقتصادی برای حفظ منابع کشور ضروری است.

ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: اگر منابع کشور را هدر دهیم و آرد را به قیمت جهانی عرضه نکنیم، نمی‌توانیم مانع قاچاق آرد از مرزهای طولانی کشور شویم. اقدامات دولت به نفع مستضعفین است زیرا امروز مرفهین بیشترین استفاده را از یارانه پنهان می‌کنند و یارانه ملت ایران به جیب کشورهای همسایه می‌رود.

ابوترابی با تأکید بر لزوم پرداخت یارانه مستقیم از طریق کالابرگ به مردم گفت: اجرای این سازوکار، عدالت در توزیع یارانه را در پی خواهد داشت. اعطای کالابرگ موجب خواهد شد اولاً تورم ایجاد نشود. ثانیاً خانواده‌های بدسرپرست بتوانند از مواد غذایی مورد نیاز استفاده کنند.

ابوترابی صحبت‌های رئیس‌جمهور را صادقانه و آرامش‌بخش خواند و گفت: رئیس‌جمهور شب گذشته جزئیات برنامه دولت برای اصلاح اقتصادی را تبیین کرد. به نظر می‌رسد کار کارشناسی و دقیق برای عدالت در توزیع یارانه‌ها انجام شده است.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

اقدامات دولت به نفع مستضعفین است