امحاء ۲۷۰۰ کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد+تصویر
امحاء ۲۷۰۰ کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد+تصویر
شبکه بهداشت و درمان نجف آباد: بیش از 2700 کیلو مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته و تقلبی که در گشت های بازرسی کارشناسان سلامت محیط از واحد های صنفی شهرستان در هفته های اخیر به ویژه ایام منتهی به شب یلدا کشف شده بود، توسط کارشناسان گروه سلامت محیط در مرکز دفن زباله شهرستان امحاء شد.

امحاء ۲۷۰۰ کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد+تصویر

شبکه بهداشت و درمان نجف آباد: بیش از ۲۷۰۰ کیلو مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته و تقلبی که در گشت های بازرسی کارشناسان سلامت محیط از واحد های صنفی شهرستان در هفته های اخیر به ویژه ایام منتهی به شب یلدا کشف شده بود، توسط کارشناسان گروه سلامت محیط در مرکز دفن زباله شهرستان امحاء شد.

امحاء 2700 کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد

امحاء ۲۷۰۰ کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد

امحاء ۲۷۰۰ کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد+تصویر