امحاء ۳۵۰۰کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد+تصاویر
امحاء ۳۵۰۰کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد+تصاویر
شبکه بهداشت و درمان نجف آباد: بیش از ۳۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته و تقلبی که در گشت های بازرسی ویژه نوروز و ماه رمضان کارشناسان سلامت محیط، از واحد های صنفی شهرستان نجف آباد کشف و توقیف شده بود، در روز دوشنبه 28 اسفند 1402، در مرکز دفن زباله شهرستان معدوم و امحا سازی شد.

امحاء ۳۵۰۰کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد+تصاویر

شبکه بهداشت و درمان نجف آباد: بیش از ۳۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته و تقلبی که در گشت های بازرسی ویژه نوروز و ماه رمضان کارشناسان سلامت محیط، از واحد های صنفی شهرستان نجف آباد کشف و توقیف شده بود، در روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، در مرکز دفن زباله شهرستان معدوم و امحا سازی شد. پرونده متخلفان نیز به مراجع قضایی ارسال شده است.

بیش از ۱۷۰ کیلوگرم روغن سوخته نیز که طی بازرسی کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط از چندین واحد زولبیا و بامیه و حلیم پزی در سطح شهرستان کشف و ضبط شده بود، معدوم گردید. یک شیرینی پزی هم به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی و استفاده از رنگهای غیر مجاز، توسط کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط پلمپ و پرونده متخلف، تحویل مراجع قضایی شد.

امحاء 3500کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد توسط شبکه بهداشت

امحاء ۳۵۰۰کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد توسط شبکه بهداشت

امحاء 3500کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد توسط شبکه بهداشت

امحاء ۳۵۰۰کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد توسط شبکه بهداشت

امحاء 3500کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد توسط شبکه بهداشت

امحاء ۳۵۰۰کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد توسط شبکه بهداشت

امحاء 3500کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد توسط شبکه بهداشت

امحاء ۳۵۰۰کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد توسط شبکه بهداشت

امحاء ۳۵۰۰کیلو مواد غذایی فاسد در نجف آباد+تصاویر