امکان بازگشت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور
امکان بازگشت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور
تسنیم: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: پیش بینی ما به عنوان طراحان قانون اعاده اموال نامشروع این است که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور باز می‌گردد که می‌شود این میزان پول را در محل‌هایی که مورد نیاز است هزینه کرد.

امکان بازگشت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور

تسنیم: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: پیش بینی ما به عنوان طراحان قانون اعاده اموال نامشروع این است که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور باز می‌گردد که می‌شود این میزان پول را در محل‌هایی که مورد نیاز است هزینه کرد.

ابوالفضل ابوترابی اظهار کرد: علی رغم اینکه این قانون حدود ۲ سال است لازم الاجرا شده اما متاسفانه تا کنون اجرایی نشده است که لازم است قوه قضائیه هر چه سریعتر اجرای قانون مذکر را در اولویت قرار دهد.

ابوترابی اضافه کرد: مهمتر اینکه با بازگشت اموال مسئولانی که از موقعیت خود سوء استفاده کرده‌اند اعتماد سلب شده مردم بازمی‌گردد و مردم نسبت به عملکرد قوه قضائیه و سایر نهادهای نظارتی امیدوار می‌شوند.

قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که به اعاده اموال نامشروع معروف است در تاریخ یکم بهمن ماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ و لازم و الاجرا شده است.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

امکان بازگشت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور