انتخابات انتصاباتی در نجف آباد
انتخابات انتصاباتی در نجف آباد
هر چهار سال یک بار، انتخاباتی برگزار و تعدادی به عنوان اعضای «انجمن شهر» یا همان شورای شهر فعلی انتخاب می‌شدند. البته این انتخابات، مثل مجلس شورای ملی در بیشتر موارد حالت انتصابی و تشریفاتی داشت.

انتخابات انتصاباتی در نجف آباد

هر چهار سال یک بار، انتخاباتی برگزار و تعدادی به عنوان اعضای «انجمن شهر» یا همان شورای شهر فعلی انتخاب می‌شدند. البته این انتخابات، مثل مجلس شورای ملی در بیشتر موارد حالت انتصابی و تشریفاتی داشت. خودم به چشم دیدم که در یکی از شعبه‌های اخذ رای، کارگران شهرداری را آوردند تا با چندین نوبت رای‌دادن، صندوق پُر کنند و لیست‌شان را بیرون بیاورند.

از جمله اعضای انجمن شهر نجف‌آباد در آستانۀ انقلاب می‌توان به افرادی مثل حاج‌‌فتح‌الله سبحانی، حاج‌حسین رجایی، حاج‌نصر‌الله ایزدی، حاج‌قنبر‌علی حمله‌داری و نصر‌الله شایگان اشاره کرد. قبل از این افراد هم کسانی مانند حاج‌عبدالمحمود یزدانی و حاج‌آقارضا پزشکی عضو انجمن بودند.

از بین اعضای انجمن شهر، تعدادی به عنوان اعضای انجمن شهرستان انتخاب می‌شدند که در جایگاهی بالاتر، پل ارتباطی شهرهای کوچک با مراکز استان و تهران بودند؛ حالتی که الآن نیز تقریباً به همان شکل برقرار است.

حاج عبدالمحمود یزدانی، حسین عزیز‌الهی، حسین ایزدی، اسدالله حسینی، شمس، حاج مرتضی اسماعیلی، حاج‌جعفر افشاری، احمد بهنیا و حاج قاسم‌علی صادقی (اهل قلعه‌سفید) از جمله اعضای ادوار شورای شهرستان بودند.

بیشتر اعضای شورا بعد از انقلاب مشکل خاصی پیدا نکردند و زندگی عادی‌شان را ادامه دادند ولی برخی مثل «شمس» که از آن روحانی‌نماهای شاه‌دوست بود، نتوانستند قِسِر در بروند و کمتر از یک سال بعد از انقلاب، شمس را دستگیر، محاکمه و اعدام کردند.

«ناگفته ها»؛ تاریخ شفاهی نجف آباد به قلم «محمد رضا پزشکی» خبرنگار دهه ۴۰ و ۵۰ موسسه اطلاعات در نجف آباد؛ کاری از انتشارات مهر زهرا

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی

انتخابات انتصاباتی در نجف آباد