انتخابات هیات مدیره شرکت ایثارگران نجف آباد
انتخابات هیات مدیره شرکت ایثارگران نجف آباد
انتخابات هیات مدیره شرکت ایثارگران نجف آباد روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ساعت ۸ در محل بازار روز ایثارگران جنب اداره راهداری نجف‌آباد برگزار خواهد شد.

انتخابات هیات مدیره شرکت ایثارگران نجف آباد

انتخابات هیات مدیره شرکت ایثارگران نجف آباد روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ساعت ۸ در محل بازار روز ایثارگران جنب اداره راهداری نجف‌آباد برگزار خواهد شد.

این شرکت، از تمامی سهامداران برای شرکت در این مجمع دعوت کرده است.

شرکت ایثارگران که سال ۷۳ تاسیس شده، نزدیک به ۴هزار سهامدار دارد.

انتخابات

انتخابات

انتخابات هیات مدیره شرکت ایثارگران نجف آباد