انتخاب اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت نجف آباد
انتخاب اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت نجف آباد
سفیران نیوز: در دومین دوره انتخابات هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت شهرستان که با مشارکت ۴۲ درصدی واجدین شرایط برگزار شد، اسماعیل یوسفی، سید محمد مرتضوی، محمد صالحی، علیمحمد ایزدی، محمد حسن ترکی، امین شرفی و محمد امینی به عنوان اعضای اصلی و احمد توکلی و محمد ایزدی  به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

انتخاب اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت نجف آباد

سفیران نیوز: در دومین دوره انتخابات هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت شهرستان که با مشارکت ۴۲ درصدی واجدین شرایط برگزار شد، اسماعیل یوسفی، سید محمد مرتضوی، محمد صالحی، علیمحمد ایزدی، محمد حسن ترکی، امین شرفی و محمد امینی به عنوان اعضای اصلی و احمد توکلی و محمد ایزدی  به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

در این انتخابات که با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف به مدت چهار ساعت برگزار شد، نزدیک به ۷۱۰ نفر در رای گیری مشارکت داشتند که این میزان در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۵۷ درصدی از نظر میزان مشارکت فعالین عرصه های صنعت، معدن و تجارت شهرستان  داشت.

خانه صنعت معدن و تجارت

انتخابات

نجف آباد نیوز