انتخاب دانشجوی نجف آبادی بین ۴۰ ممتاز کشوری
انتخاب دانشجوی نجف آبادی بین ۴۰ ممتاز کشوری

حمید مطهری نخبه نجف آبادی، بار دیگر افتخار آفرین شد و توانست در جمع ۴۰ دانشجوی برتر کشور، مورد تقدیر ارشد ترین مقامات دولتی قرار گیرد. امسال ۲۲۴۸ دانشجو در سطح دانشگاههای کشور انتخاب شدند که از این میان، در مرحله نهایی ۴۰ نفر به عنوان دانشجوی نمونه کشوری برگزیده شدند. ۲۷ نفر از دانشجویان […]

حمید مطهری نخبه نجف آبادی، بار دیگر افتخار آفرین شد و توانست در جمع ۴۰ دانشجوی برتر کشور، مورد تقدیر ارشد ترین مقامات دولتی قرار گیرد.

امسال ۲۲۴۸ دانشجو در سطح دانشگاههای کشور انتخاب شدند که از این میان، در مرحله نهایی ۴۰ نفر به عنوان دانشجوی نمونه کشوری برگزیده شدند.
۲۷ نفر از دانشجویان نمونه کشوری در دانشگاه‌های وزارت علوم و ۱۳ نفر در دانشگاه‌های وزارت بهداشت مشغول به تحصیل هستند و از این تعداد ۲۵ نفر دانشجوی پسر و ۱۵ نفر دانشجوی دختر هستند.