انتخاب شهردار جدید نجف آباد
انتخاب شهردار جدید نجف آباد
جریان شهر: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در جلسه رسمی شورای اسلامی دوره ششم نجف‌آباد، عباس مرادی به عنوان سی و سومین شهردار نجف‌آباد انتخاب شد.

انتخاب شهردار جدید نجف آباد

جریان شهر: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در جلسه رسمی شورای اسلامی دوره ششم نجف‌آباد، عباس مرادی به عنوان سی و سومین شهردار نجف‌آباد انتخاب شد.

اسماعیل آخوندی رییس شورای اسلامی نجف آباد گفت: به دنبال استعفای عبدالرسول امامی شهردار قبلی نجف آباد در ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ و تعیین سرپرست برای شهرداری، شورای شهر در راستای انتخاب شهردار جدید، سوابق پانزده گزینه مختلف را بررسی کرد و در نهایت به دو گزینه نهایی عباس مرادی و محمد مغزی رسید.

آخوندی با اشاره به خواسته مطرح شده توسط محمد مغزی مبنی بر پذیرش این سمت در صورت وجود اجماع نظر تمامی اعضا، و عدم اتفاق آراء، پس از بحث و بررسی مفصل اعضای شورای شهر عباس مرادی دیگر گزینه این مرحله را به عنوان شهردار نجف‌آباد انتخاب و معرفی کرد‌.

عباس مرادی که در کارنامه کاری اش شهرداری شهرهایی مانند فولادشهر و کلیشاد دیده می شود، در سال های گذشته به عنوان مدیر منطقه در برخی مناطق نجف آباد فعالیت کرده است.

عباس مرادی شهردار نجف آباد

عباس مرادی شهردار نجف آباد

انتخاب شهردار جدید نجف آباد