انتخاب هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در نجف آباد
انتخاب هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در نجف آباد
فرمانداری نجف آباد: در راستای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان نجف آباد، جمعی از معتمدین شهرستان از بین سی نفر، 8 نفر را به عنوان اعضای هیات اجرایی، انتخاب کردند.

انتخاب هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در نجف آباد

فرمانداری نجف آباد: در راستای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان نجف آباد، جمعی از معتمدین شهرستان از بین سی نفر، ۸ نفر را به عنوان اعضای هیات اجرایی، انتخاب کردند.

سعادت زمانی، نبی الله جمشیدیان، محمد خزائیلی نجف آبادی، مهدی مهدیه، اسماعیل آخوندی، محمد حسین همتیان نجف آبادی، رضا رحیمی و محمد علی زاده لطفی نجف آبادی نفراتی هستند که با آرای مخفی برای این مسئولیت انتخاب شده اند و اکبر نوروزی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان نیز به این جمع اضافه شده است.

طبق قانون، فرماندار شهرستان، رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب و رئیس اداره ثبت احوال اعضای اداری هیئت اجرایی انتخابات را تشکیل می دهند.

حضور مردم نجف آباد در انتخابات 11 اسفند1402

حضور مردم نجف آباد در انتخابات ۱۱ اسفند۱۴۰۲

انتخاب هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در نجف آباد