انتشار دومین کتاب در نجف آباد با موضوع ارغوان
انتشار دومین کتاب در نجف آباد با موضوع ارغوان
محمد حبیب الهی نجف آبادی که سال98 کتاب « درخت عشق، ارغوان» را توسط انتشارات مهر زهرا به چاپ رسانده بود، اخیرا نیز کتاب «ارغوان و لغت نامه دهخدا» را با همین انتشارات، روانه بازار نشر کرده است.

انتشار دومین کتاب در نجف آباد با موضوع ارغوان

محمد حبیب الهی نجف آبادی که سال۹۸ کتاب « درخت عشق، ارغوان» را توسط انتشارات مهر زهرا به چاپ رسانده بود، اخیرا نیز کتاب «ارغوان و لغت نامه دهخدا» را با همین انتشارات، روانه بازار نشر کرده است.

در این کتاب، بخش هایی مانند معرفی و سیر تکامل لغت نامه، معرفی مختصر گیاه ارغوان و خواص و کاربردهای مختلف آن و رصد واژه ارغوان در لغت نامه دهخدا گنجانده شده است.

حبیب الهی، در کتاب قبلی اش نیز به کاربردهای مختلف گیاه ارغوان مانند سبدبافی، طب سنتی، فضای سبز و همچنین ارغوان در فرهنگ و ادبیات فارسی پرداخته بود.

کتاب با موضوع ارغوان

کتاب با موضوع ارغوان

کتاب با موضوع ارغوان

کتاب با موضوع ارغوان

انتشار دومین کتاب در نجف آباد با موضوع ارغوان